1. Úvod
 2. OBCHODNI PODMÍNKY

 

Provozovatel

 

Blachere-Illumination CZ, s.r.o.

Ostrá Horka I/511

760 01 Zlín

IČ: 02184770 DIČ: CZ02184770

 

Adresa pro vrácení zboží

Příjem a výdej zboží

Blachere-Illumination CZ, s.r.o.

Ostrá Horka I/511

760 01 Zlín

 

Objednávka

Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Zákazník může do 12 hodin od objednání zboží zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Prosíme o storno objednávky na e-mail info@az-dekorace.cz.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se poškodilo při skladování nebo manipulaci

Záruka na vrácení zboží

Zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů (tzv. MoneyBack) . ??Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

Zasílejte na adresu:

Blachere-Illumination CZ, s.r.o.

Ostrá Horka I/511

760 01 Zlín

 

Zboží zasílejte poštou, osobní předání reklamace či vrácení zboží je možné.

Podmínky pro vrácení peněz:

Doporučujeme aby zboží bylo odesláno zpět neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům ( V případě, že zboží bude jakkoliv poškozené nebo jevit známky užívání může to být považováno jako škoda, což může vézt ke snížení vrácené částky z důvodu nákladu spojených s uvedením výrobku do původního stavu ).

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • Bankovním převodem - objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet
 • Hotově při osobním převzetí

Odeslání zboží

Zboží odesíláme většinou do 2 prac. dnů od přijetí objednávky(pokud je odeslána na dobírku,pokud je vybrána platba převodem na účet-odesíláme do 2 prac. dnů od přijetí platby).

Doprava

Zboží vám bude doručeno  do 48 hodin od odeslání k vašemu prahu bytu či domu.

 • Zboží můžete platit bankovním převodem předem nebo dobírkou.
 • Dodání zajišťuje Česká pošta, s. p.
 • Reklamace mechanického poškození z přepravy - Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné situaci řešit dle aktuálního reklamačního postupu České pošty. Bližší informace naleznete na www.cpost.cz .

 

Osobní převzetí

Zboží je možné vyzvednout na adrese:

Blachere-Illumination CZ, s.r.o.

Ostrá Horka I/511

760 01 Zlín

 

Ceník dopravy

Dopravné se skládá ze 2 částí a to poštovného a doběrečného. V případě, že si vyberete způsob platby předem na účet, pak doběrečné neplatíte.

Balík do Ruky:  150,-Kč

V případě větších rozměrů a váhy je možná úprava cen poštovného. Vše bude individuálně odsouhlaseno se zákazníkem.

Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.

Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží, manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu), jejíž výše je 500,-. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 500,-.

To samé platí, při nezaplacení objednávky s platbou PŘEVODEM NA ÚČET.

Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.

Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba atd.)

Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.

Ochrana osobních  údajů

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Záruční podmínky

Provozovatel poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Délka Záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, pokud není u daného zbaží stanoveno jinak.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz. sekce doprava
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
  • přiměřeným snížením kupní ceny,
  • náhradním dodáním zboží,
  • odstoupením od smlouvy.
 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Postup reklamace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.Informace pro zákazníkyKDO JSME

Kde nás najdete

Ostrá horka I/511
760 01 Zlín
Czech RepublicKontakt

Antonín Pešek                                       
jednatel společnosti

Mob.: +420 602 227 226

pesek@az-dekorace.cz
pesek@blachere-illuminations.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz